STAN - Special Team for Adventure in Nature
Staň se nejlepším
instruktorem
u nejlepší firmy
i TY!

Zůza

 Mgr. Zuzana Milisová 

Akreditace a certifikace: 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Instruktorka lezení na umělých stěnách 

Instruktorka lyžování

Absolvované kurzy:

Syndrom rizikového chování dospívajících

Primární prevence v podmínkách školy

Autorita v pedagogickém procesu

Modelové situace, supervize v pedagogické praxi

Pedagogická komunita a další nástroje práce se školní třídou

Výchova k udržitelnému způsobu života

Praxe: 

4 roky Instruktorka školních skupin 

6 let Hlavní vedoucí tábora 

Lektorka SIA – programová část