STAN - Special Team for Adventure in Nature
Staň se nejlepším
instruktorem
u nejlepší firmy
i TY!

Jirka

Bc. Jiří Špaček

Akreditace a certifikace:

Zdravotník zotavovacích akcí

Instruktor lyžování

Akreditovaný hlavní vedoucí LT (MŠMT)

Držitel kapitánského oprávnění

Profesní specializace, oborové vzdělání:

Finanční a obchodní právo

Strategické řízení podniku

Praxe a zkušenosti:

13 let v pozici vrcholového managementu

17 let hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež

Lektor interních školení STAN

Projektový manažer (CBC PHARE, Regionální operační program, SROP, OPRLZ, Národní programy CR, programy SZIF)

Dřívější působení:

Radní města Třebíče

Předseda dozorčí rady ZMVŠ

Člen několika rozvojových týmů, týmů pro přípravu strategií na úrovni města, mikroregionů, kraje i ministerstva, především v oblasti podnikání, ekonomiky, cestovního ruchu a NGO